Europese professionals in de spotlight

Europa is mensenwerk: dagelijks zijn honderden professionals in Nederland bezig met het maken en implementeren van Europees beleid. Zij spelen belangrijke rol in het vormgeven en realiseren van Europese prioriteiten. Aan dat gegeven willen we via dit project, letterlijk, een gezicht geven.

In dit project worden EU-professionals in de spotlight gezet. Gedurende één jaar zullen we 60 professionals in Nederland tijdens hun werk aan één van de Europese prioriteiten fotograferen en met hen een vraaggesprek voeren over de Europese component in hun werk. De portretten worden online gepubliceerd en verzameld in een gedrukt magazine. Dit magazine wordt gebruikt als aanleiding voor een roadshow en een workshop/lespakket voor het hoger onderwijs.

Het doel van de interviews is via een toegankelijk format inzicht te geven in het dagelijkse mensenwerk dat Europa is. Daarbij ligt de focus op het hoe en wat van Europa, in plaats van de veelal dominante voor/tegen discours.

Veel burgers en (toekomstige) professionals hebben een beperkt beeld van de EU. Regels worden bedacht door technocraten en komen ‘zomaar’ op ons af, ‘Europa’ speelt zich af in Brussel, ver weg van ons dagelijks leven.

Dit beeld van Europa willen we veranderen bij een nieuwe generatie burgers en professionals. We willen laten zien wie er in Nederland allemaal aan de toekomst van Europa bouwt. We willen laten zien met welke kennis, vaardigeden en competenties je een bijdrage kunt leveren aan Europa en dat je hiervoor niet persé in Brussel hoeft te zijn maar ook dicht bij huis kunt blijven.

Rich text image

Interested in collaboration?

Contact us for an introductory meeting

Remmelt de Weerd

R.J.deWeerd@hhs.nl